dissabte, 22 de juliol de 2017

Serveis Públics a la Pobla Llarga

Tota activitat que realitza l’Administració, o una organització baix el control de l’Administració, que tinga l’objectiu de satisfer les necessitats de tots, és un Servei Públic. Hi ha una llei (en concret la 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local) que senyala que en tots els municipis cal donar aquests serveis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques. Aquesta mateixa llei ens diu que per a municipis amb població superior als 5.000 habitants, a més deurà donar aquests serveis: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus. I en els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic.

A la Pobla Llarga, municipi de menys de 5.000 habitants, se estan donant Serveis Públics de ciutats de més de 20.000 habitants i ben orgullosos estem tots. El Govern Socialista volia saber la valoració de les veïnes i veïns de la Pobla Llarga sobre alguns d’ells i poder així tenir millor informació per poder prendre mesures polítiques sobre ells.A la pregunta de si en aquests dos anys de Govern Socialista a la Pobla Llarga els Serveis han millorat o no, el 77,5% pensen que si, que han millorat, fet que ens congratula. Però la valoració que després es fa de forma individual a cada Servei, es dona una puntuació molt justeta a molts i posem l’exemple de la neteja viària que el 20,6% sols li dona un 5, o la Biblioteca que li se dona per la majoria un 6.  Ara cal analitzar tota aquesta informació, i fer les polítiques necessàries per poder donar solució als problemes de totes i tots els poblatans, i millorar els Serveis fins que la majoria valore de forma alta els mateixos.